3D-prototyper

3D printer
3D-printer

Nu kan du få 3D-printede prototyper som led i din produktudvikling i samarbejde med Alumeco. Formålet er at sikre en mere håndgribelig udviklingsproces, hvor vi i samarbejde kan opdage og rette fejl tidligt i processen.

Fra tegnebræt til 3D-print

Udviklingen af et aluminiumsemne kan fra idé til færdigt produkt fremstå som en lang og uhåndgribelig proces. Med 3D-teknologien er det allerede tidligt i designprocessen muligt at frembringe en prototype, der fysisk fremviser de detaljer og dimensioner, der kan være svære at visualisere via tekniske illustrationer samt computerprogrammer.

Christian Pilgaard, der er Key Account Manager hos Alumeco, finder det fordelagtigt for Alumecos kunder, at de nu kan mødes af en højere grad af visualisering i rådgivnings- og konsulentforløb:

  • Som aluminiumsleverandør til industrien er vores fornemmeste opgave, at udfordre og udforske de tekniske muligheder der findes indenfor ekstrudering af profiler samt finde fælles profilløsninger i samarbejde med kunden. I takt med udviklingen af produktionsprocesser og værktøjskonstruktion i forbindelse med ekstrudering kommer der flere og flere muligheder, som tillader mere komplekse geometrier og indbygning af diverse funktioner i aluminiumsudformninger.

  • Netop disse geometrier og funktionaliteter kan i fællesskab med Alumeco nemt afprøves ved hjælp af C1198-printede prototyper, således at kunden indenfor kort tid kan præsenteres for et håndfast emne, hvor idé, design og funktionalitet kan afprøves og testes. Kort sagt vil 3D-print hos os fungere som brobygger mellem den digitale og den fysiske verden. C1198

Potentielle problemer opdages tidligere

Udover at fremme den visuelle forståelse for produktets design er det via 3D-prototyperne endvidere muligt at opdage eventuelle og problematiske dele af designet tidligt i processen. Når prototyperne printes, foregår det med præcision og detaljefølsomhed. Samtidig er prototyperne hurtige og billige at udvikle, hvilket står i kontrast til de oprindeligt anvendte profilprøver i metaller. Derfor vil 3D-prototyperne bidrage til øget effektivitet og være et essentielt redskab til at forebygge fejl og mangler allerede fra første fase i produktudviklingen.

Thomas Gork, der er Teknisk Konsulent hos Alumeco, pointerer, at 3D-prototyperne fremover kan anvendes som et væsentligt redskab i Alumecos daglige sparring med kunderne:

  • Den nye prototypeform giver mulighed for etableringen af en endnu bedre dialog med kunden, nu hvor vi allerede tidligt i processen kan fremvise en fysisk prototype som grundlag for det enkelte produkts videre udvikling, samtidig med at vi går fremtidens kundekrav i møde, siger han og tilføjer:

  • 3D-prototyperne bidrager til en lettere tilgængelig, kommunikativ forståelse mellem os og vores kunder, og giver os samtidig store, tekniske fordele tidligt i forløbet. Dette betyder, at de printede prototyper i høj grad vil optimere den enkelte produktudviklingsproces og derved være til fordel for såvel os som vores kunder.

Hurtigere udviklingsfase med det rigtige resultat

NASSAU Door A/S har anvendt 3D-prototyper i deres samarbejde med Alumeco:

- Vi har meget positive erfaringer med 3D-prints fra Alumeco. Man kan lave flere forskellige prototyper, og finde ud af hvilken løsning der er bedst, inden man begynder at producere værktøjer. Man får stort set et perfekt emne fra start, og generelt kan man sige, at 3D-prototyper fremskynder selve udviklingsfasen, siger Kaleepan Karunakaran, Mechanical Engineer hos NASSAU Door A/S, og afslutter i forlængelse heraf:

  • Samarbejdet med Alumeco har været rigtig godt. De holder hvad de lover, er gode til at give feedback, og de kommer gerne med et andet løsningsforslag, hvis ens egen idé ikke fungerer.

Uddybende specifikationer om 3D-print hos Alumeco:
3D-printningen foregår inhouse, hvilket betyder, at 3D-prototyperne kan tilbydes til en fordelagtig pris.
Der kan printes emner op til følgende dimensioner: 225x225x205 mm.
  • 3D-print af profiler
  • 3D-printede profiler
  • 3D-printer
  • Print af profiler