Aluminium

10 facts om aluminium

Aluminium er et af de metaller, der findes mest af i Jordens skorpe. Den store tilgængelighed af aluminium kombineret med metallets mange fremragende egenskaber har gjort det til et populært industri materiale, som du finder i en lang rækker løsninger og konstruktioner verden over. Her får du 10 facts om det udbredte metal.

 1. Aluminium har grundstofnummer 13, og er det 3. mest forekommende grundstof i Jordens skorpe – faktisk udgør aluminium ca. 8 % af jordskorpens samlede vægt.

 

 1. I forhold til eksempelvis kobber, der har været brugt af mennesket siden år 5000 f. kr., er aluminium et ganske “ungt” metal – det har nemlig kun været i menneskets hænder i knap 200 år.

Danskeren H. C. Ørsted var den første i verden, der havde succes med at isolere rent aluminium. Det lykkedes ham i 1825, men først i 1880’erne blev der udviklet andre metoder til udvinding af aluminium, som kunne sikre udvinding af det rene metal i større mængder. Indtil disse metoder blev udviklet, var aluminium derfor meget svært at isolere, og derved også meget kostbart. Eksempelvis fik Napoleon lavet service af aluminium, der kun blev taget i brug, når han havde besøg af de mest fine gæster - andre måtte nøjes med service af guld.

I dag er aluminium et vidt anvendt materiale, og størstedelen af verdens aluminiumressourcer udvindes fra den rødlige bjergart bauxit via elektrolytiske metoder. I 2020 forventes det, at det totale forbrug af aluminium på verdensplan vil ramme 62,5 millioner ton. 

 

 1. Ifølge Statista.com blev cirka halvdelen af alt udvundet aluminium i 2019 anvendt i byggeri og transport. 

 1. Nogle af de mest fremtrædende egenskaber ved aluminium er:

  • Lav vægt (Aluminium vejer eksempelvis 1/3 af stål)
  • Høj elektrisk ledeevne
  • Høj varmeledeevne
  • God korrosionsbestandighed
  • Høj mekanisk styrke ift. vægt

 

 1. Når rent aluminium legeres med mindre mængder af andre metaller, opstår der nye egenskaber, som er karakteristiske for de enkelte legeringer. Eksempelvis har 2xxx-serien, som primært er tilsat kobber, meget høj styrke men lav korrosionsbestandighed. 6xxx-serien, der som udgangspunkt er tilsat magnesium og silicium, har meget høj formbarhed og en del af legeringerne er typisk defineret som værende “søvandsbestandige”. Det er derfor meget vigtigt at være opmærksom på, at der er stor forskel på de enkelte legeringer.

 

 1. Aluminium har fremragende genanvendelsesegenskaber, og kan via et meget lavt energiforbrug genanvendes uendeligt. Når aluminium omsmeltes, opnås der en energibesparelse på 95 %, sammenlignet med energiforbruget ved udvinding af aluminium. Da aluminiummets egenskaber ikke ændres under omsmeltning, er det muligt at genskabe produkter 1:1 – eksempelvis vinduesprofiler.

Da ca. 75 % af alt aluminium der nogensinde er blevet produceret, stadig er i brug (eksempelvis i forbindelse med byggeri, offshore konstruktioner og transportbranchen), er det dog begrænset, hvor store mængder genanvendt aluminium der er tilgængeligt.

 

 1. Når rå aluminium kommer i kontakt med ilt, udvikles der et tyndt oxidlag på aluminiumoverfladen. Oxidlaget er meget stærkt, og beskytter aluminiummet optimalt i miljøer med pH-værdi på 4-8. På grund af oxidlaget er aluminium kendt for at have høj korrosionsbestandighed i ikke-syrlige samt ikke-basiske miljøer.

 

 1. Som råt metal har aluminium en sølvlignende, grå farve, der udvikler en mat overfladefinish, som kan poleres blank. Via overfladebehandling kan det visuelle udtryk og/eller overfladens egenskaber ændres: Nogle af de mest anvendte overfladebehandlingsmetoder er anodisering og lakering. Såvel anodisering som lakering kan ændre aluminiummets æstetik, men vil samtidig give materialet forøget korrosionsbestandighed. I nogle tilfælde er det ikke nødvendigt at overfladebehandle aluminium, men afhængig af anvendelse, miljø og krav til det æstetiske udtryk samt korrosionsforhold, kan det være nødvendigt at overfladebehandle materialet.

 

 1. Det er muligt at bearbejde og forme aluminium i et utal af former: Aluminium fås i alt fra ekstruderede profiler til valsede plader, og materialerne kan bearbejdes, bukkes, stanses, drejes, fræses og svejses alt efter den endelige funktion. Det giver stor designfrihed, hvilket i særdeleshed er en fordel i udviklingen af kundespecifikke profildesign, hvor det ofte er et krav, at profilerne har en meget høj detaljegrad med lave tolerancer.

 

 1. Aluminium anvendes til alt fra mademballage og elektroniske dele til bygninger og køretøjer - i det moderne samfund er aluminium en uundgåelig byggesten, der med dets mange gode egenskaber giver mulighed for at skabe såvel innovative og holdbare som genanvendelige løsninger.

 

Se vores aluminiumprogram