Succesfuldt år giver rekordregnskab

Alumeco Group har hovedkontor i Odense, hvor vi råder over cirka 45.000 m2. Koncernen har 1000 ansatte fordelt på 12 lande.
Alumeco Group har hovedkontor i Odense, hvor vi råder over cirka 45.000 m2. Koncernen har 1000 ansatte fordelt på 12 lande.

Ligesom det foregående år har regnskabsåret 2021/2022 været stærkt præget af global råvaremangel og stigende priser. Men Alumeco kommer godt ud af året med et rekordresultat før skat på 847 mio. kr. mod 311 mio. kr. i regnskabsåret 2020/2021 – som også var et rekordår.

Det har været endnu et særdeles udfordrende, men generelt godt år for Alumeco Group.

Per Thanning Johansen, CEO, Alumeco Group

Året har været præget af stor efterspørgsel og usikre forsyningskæder, der i mange tilfælde har gjort det svært at skaffe tilstrækkeligt materiale. Det har betydet, at priserne på både metaller, bearbejdning, emballage og fragt har været usædvanligt høje.

Heldigvis har vi kunnet levere til størstedelen af vores kunder, som ligeså har haft forståelse for markedssituationen. Koncernen har et bredt og stærkt leverandørnetværk, som sikrer en robusthed i vores forretningsmodel og risikostyring.

Per Thanning Johansen, CEO, Alumeco Group

Det usædvanlige overskud afspejler også, at alle medarbejdere i Alumeco Group har leveret en ekstraordinær indsats i de seneste to år. Det har til tider været svært at få efterspørgsel og udbud til at hænge sammen, men vores kompetente medarbejdere har fået det til at lykkedes. 

Siden foråret har vi set en markant stabilisering af markedet i forhold til de to foregående år. Næste års regnskab forventes derfor at slutte i et mere normalt leje.

Nøgletal i mio. kr. 2021/2022 2020/2021
Nettoomsætning 7.791 4.625
Resultat af primær drift 870 319
Overskud før skat 847 311
Nettoresultat 659 243
Pengestrømme fra driftsaktiviteter -792 137
Årets investeringer netto -33 -28
Egenkapital 1.356 815
Balancesum 3.933 1.941
Gennemsnitligt antal ansatte 1.038 982