CO2-udledning: Nu tager vi fat på transporten

Udledningen fra værdikæden er 290,000 gange større end scope 1 og scope 2.
Udledningen fra værdikæden er 290,000 gange større end scope 1 og scope 2.

I Alumeco har vi siden 2020 arbejdet med at kortlægge og reducere vores klimapåvirkning i scope 1 og 2 med en lang række projekter. Nu tager vi fat på scope 3, som omfatter hele værdikæden fra udvinding af metaller til skrot og genanvendelse.

Det er netop i scope 3, at vi har langt den største klimapåvirkning – faktisk er udledningen fra værdikæden 290.000 gange større end Alumecos egen udledning. Derfor vil der også være områder i scope 3, som vi ikke kan påvirke i vores arbejde.

I første omgang fokuserer vi på transporten mellem leverandører, os og vores kunder. Her er først skridt at kortlægge den samlede udledning og identificere de områder, hvor vi kan gøre den største forskel.

Som en af de største metalforhandlere i Danmark har vi et stort ansvar for at påvirke branchen i positiv retning – og vi kan flytte noget. Men det er et langt, sejt træk at arbejde med scope 3, så i første omgang skal vi forstå, hvor vi står, og hvor vi kan flytte noget.

- Per Thanning Johansen, CEO, Alumeco Group

Akademikere hjælper med kortlægningen

I øjeblikket hjælper en gruppe akademikere fra Lead the Talent med at skubbe projektet i gang. Rugbrødsarbejdet med at kortlægge udledningerne i scope 3 og identificere de mest oplagte indsatsområder er nemlig både tidskrævende og kompliceret.

De fem akademikere fra Lead the Talent har forskellige baggrunde inden for bl.a. bæredygtig forretningsudvikling, supply chain management og produktudvikling. Formålet med samarbejdet med Lead the Talent er, at akademikerne får mere erhvervserfaring, mens de løser et aktuelt problem for en lokal virksomhed.

Lead The Talent
Projektgruppen fra Lead the Talent, som i øjeblikket arbejder på at kortlægge scope 3.

Selve kortlægningen er baseret på GHG-protokollen, som er den globale standard for at måle og sænke drivhusgasudledningen.

Transporten skal være grønnere

I første omgang fokuserer gruppen på transporten fra Alumeco til kunderne, fordi det er et led i værdikæden, som vi ejer og kan påvirke. I sidste ende er målet, at kunderne skal kunne aflæse CO2-aftrykket fra transporten af deres varer direkte på fakturaen eller via et rapporteringsværktøj.

Gruppen skal også lave konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan sænke CO2-aftrykket fra vores transport, fx ved at stille krav til kunder og leverandører. Det skal føre til konkrete projekter i vores løbende bæredygtighedsstrategi.

Hvad er scope 1, 2 og 3?

Scope 1 er direkte udledninger fra virksomheden. Det vil sige udledninger, der produceres af de bygninger, processer og køretøjer, som virksomheden ejer.

Scope 2 er indirekte udledning fra den energi, virksomheden køber. Udledningen er indirekte, fordi den ikke sker hos selve virksomheden, men den er betinget af virksomhedens forbrug.

Scope 3 er de øvrige indirekte udledninger i værdikæden, som er et resultat af virksomhedens drift. Det vil sige udledninger fra underleverandører, kunder transport og lignende.

Inddelingen stammer fra Greenhouse Gas (GHG) Protocol, som er den globale standard for at måle og sænke drivhusgasudledninger fra virksomheder og selskaber.