Design af ekstruderede aluminiumprofiler

Åbne skruekanaler forlænger matricens levetid, så du undgår unødvendige omkostninger.
Åbne skruekanaler forlænger matricens levetid, så du undgår unødvendige omkostninger.

Selvom ekstrudering er en meget fleksibel produktionsmetode, så stiller metoden krav til designet. Med et par enkle grundregler kan du optimere dit design, så profilet bliver ekstruderet så nøjagtigt som muligt og holder til brug.

Fremstilling af ekstruderede aluminiumsprofiler

Ekstrudering er processen, hvor profilerne udformes. Ekstruderingsprocessen kan sammenlignes med at trykke tandpasta ud af en tube, hvor tandpastaen er en opvarmet, cylindrisk aluminiumsblok, også kaldt en presbolt, og tandpastatuben er det såkaldte værktøj. Presbolten, der i forvejen er opvarmet i en induktionsovn ved 450-500 grader celsius, presses ud gennem værktøjet/matricen, hvorved profilet får den ønskede form.

Når profilet forlader værktøjet, afkøles det med vand eller luft og trækkes, mens det stadig er ’blødt’. Herved frigøres spændinger i aluminiummet, og samtidig opnås de ønskede, korrekte dimensioner for profilet. Herefter afkortes profilet, og det får efterfølgende sin endelige styrke gennem varme- og/eller koldhærdning.

Mange muligheder og gyldne grundregler

Der er mange forskellige muligheder for design af profiler, og ved at have en række designregler for øje under designprocessen kan du optimere profilets egnethed til produktion.

Nedenstående tabel viser udvalgte eksempler på ekstruderede profiler med foretrukne designformer. Tabellen er forenklet, så vi anbefaler, at du altid kontakter os så tidligt som muligt i idéfasen.

 

At foretrække At undgå Kommentar
Arranger så vidt muligt hullerne symmetrisk.
Åbne skruekanaler giver en bedre geometrisk nøjagtighed i forhold til hinanden og giver matricen en længere levetid.
Spidserne skal være afrundede for at sikre, at metallet udfylder hele spidsen.
Undgå så vidt muligt dybe spalter og tilføj afstandsstykker, som forbedrer tolerancerne på bredden af åbningen.
Konturer med stor forskel i godstykkelse kan skabe problemer med tolerancer i såvel tværsnit som rethed og vridning i profilets længderetning.
Tolerancer for polygonale åbne krydssektioner bliver forbedret ved at tilføje afstivninger eller ved at designe en hulsektion.
Små geometrier som forlængelse af en tyk sektionsdel er svære at udfylde med metal og kan sommetider ikke ekstruderes.
For snævre eller dybe spalter i massive sektioner skal helst undgås (tappen i værktøjet kan knække).
Undgå for tynde eller brede vægge i hulsektioner, da de kan give problemer med planhed og tolerancer i profilet. Indbyg støttevægge istedet.
  • Presbolt på vej til at blive ekstruderet
  • Presbolt på vej til at blive ekstruderet
  • Typisk aluminiumpresse