Anvendelse af ubehandlet aluminium udendørs

cleaning_aluminium.jpg
Aluminium kan med fordel rengøres for at opretholde en god korrosionsbestandighed

Hvis du anvender ubehandlet aluminium udendørs, er der en række faktorer, der skal tages hensyn til. Her på siden giver vi dig kort information om aluminiums naturlige dannelse af oxidlag, der forstærker det rå aluminiums korrosionsbestandighed. Vi præsenterer også en række forhold, der kan have en negativ påvirkning på netop denne korrosionsbestandighed.

Oxidlaget øger korrosionsbestandigheden

Når ubehandlet aluminium kommer i kontakt med ilt, dannes der på aluminiumoverfladen et tyndt oxidlag, der er stærkt vedhæftende til overfladen. Oxidlaget beskytter metallet mod videre angreb, og øger derved det rå aluminiums korrosionsbestandighed. Af samme årsag omtales oxidlaget ofte som aluminiums naturlige beskyttelse mod korrosion. 

Hvis oxidlaget får ridser eller på anden måde ødelægges, vil det automatisk blive gendannet, hvis der er ilt til stede i omgivelserne. Oxidlaget er hårdt som glas, uopløseligt i vand, og er resistent over for en række kemikalier. Oxidlaget har en matterende effekt på aluminiumoverfladen, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at ubehandlet aluminium ikke bevarer den oprindelige, blanke overflade.

Undgå disse faktorer

Ubehandlet aluminiums korrosionsbestandighed kan påvirkes af en række faktorer, som specielt er vigtige at være opmærksom på, hvis du anvender ubehandlet aluminium i udendørsområder. Vi anbefaler, at ubehandlet aluminium undgår direkte kontakt med:

 • Andre metaller, eksempelvis kobber, bly og jern. Dette er specielt vigtigt under fugtige forhold.
 • Uorganiske syrer, eksempelvis saltsyre og svovlsyre.
 • Myresyre, oxalsyre og klorerede opløsningsmidler.
 • Baser.
 • Kviksølv og kviksølvsalte.
 • Kloridopløsninger.
 • Vand der indeholder tungmetaller.
 • Fugtige træsorter samt imprægneret træ med kobberholdige salte.
 • Alkaliske bygningsmaterialer, eksempelvis frisk beton.

Der findes dog forskellige legeringer og overfladebehandlingsmetoder, der kan minimere graden af en del af de korrosionsangreb, som ovenstående faktorer forårsager på aluminiumoverfladen.

Tilsmudsning mindsker korrosionsbestandigheden

Ansamlinger af snavs på den ubehandlede aluminiumoverflade kan også mindske metallets korrosionsbestandighed. Nedsættelsen af korrosionsbestandigheden er ofte en følge af, at tilsmudsningen holder overfladen fugtig gennem længere tid. Dette kan du forsøge at undgå ved at rengøre de snavsede overflader 1-2 gange om året, afhængigt af forureningsgraden.

Følgende muligheder kan du med fordel anvende til rengøring af tilsmudsede overflader, du skal dog være opmærksom på, at nogle midler er skrappere end andre. De er her listet, så de bliver mere og mere barske for den ubehandlede overflade. Almindeligt vand er altså mest mildt for det rå metal, hvorimod slibende rensemiddel er meget barskt mod overfladen:

 • Almindeligt vand.
 • Mild sæbe/rengøringsmiddel.
 • Opløsningsmidler, eksempelvis petroleum, terpentin eller mineralsk terpentin.
 • Ikke-ætsende, kemiske rensemidler.
 • Polering med voks.
 • Slibning med voks.
 • Slibende rensemiddel.