Aluminium Korrosionsklasser

Aluminiumsplade angrebet af korrosion
Aluminiumsplade angrebet af korrosion

Nedenstående oversigt viser, hvordan stål klassificeres i forhold til standarden EN/ISO9223:2012 i forbindelse med korrosionsklasser. Da der ikke findes nogen tilsvarende norm for aluminium, er det ofte denne standard, man tager udgangspunkt i, i forbindelse med klassificering af aluminium i forhold til korrosionsklasser.

Da aluminiums egenskaber afviger fra ståls, er der dog en række forhold, man må tage i betragtning. Derfor anbefaler vi, at du læser disse forbehold samt retningslinjer efter tabellen, inden du tager den i brug.

Korrosionsklasse Korrosivitet Typiske miljøer indendørs Typiske miljøer udendørs
C1  Meget lav Kontorer, skoler og museer. Bestemte ørkener, Central Arktis og Antarktis. 
C2   Lav Opbevaringsrum/lokaler og sportshaller. Landlige områder og mindre byer, ørkener og subarktiske områder.
C3   Mellem Anlæg der bearbejder mad, vaskerier, bryggerier og mejerier. Byområder og få kystområder med lav effekt fra havet.
Subtropiske og tropiske zoner med lav forurening i atmosfæren.
C4   Høj Industrielle bearbejdningsanlæg og svømmepools.  Forurenede byområder, industrielle områder, bestemte kystområder, områder udsat for stærkt afisende salte.
Subtropiske og tropiske zoner med en atmosfære med mellem forurening. 
C5   Meget høj Miner, grotter, områder med industrielle formål og ikke-ventilerede skure/bygninger i subtropiske og tropiske zoner. Industrielle områder, kystområder generelt, overdækkede områder på kystlinjer. 
CX   Ekstrem Ikke-ventilerede skure/bygninger i fugtige, tropiske zoner der udsættes for udefrakommende faktorer i en grad, der er særligt korrosionsfremmende. Industrielle områder med ekstreme forhold, kyst/havområder og områder der ofte udsættes for kontakt med salte.

Forbehold inden brug af tabel

Hvor vidt aluminium kan leve op til de forskellige korrosionsklassers krav, afhænger af en vurdering af det specifikke miljø, og den situation hvor i materialet skal anvendes.

1) Som udgangspunkt er det problematisk at applicere denne standard til aluminium, fordi korrosionsklasserne er vurderet samlet ud fra både indendørs samt udendørs forhold. Aluminium har primært den bedste holdbarhed i miljøer med skiftende forhold, hvilket oftest forekommer udendørs. Eksempelvis er det ikke problematisk, hvis aluminiumsoverfladen udsættes for regn og lignende, så længe den får mulighed for at tørre op igen og derved regenerere sig. Modsat tåler aluminium eksempelvis ikke at befinde sig i indelukkede miljøer, hvor materialet konstant udsættes for fugt.

2) Ved de laveste korrosionsklasser – C1 og C2 (se tabel), er det uproblematisk for alle aluminiumslegeringer at være korrosionsbestandige under såvel de indendørs som udendørs forhold.

3) Korrosionsklasse C3 (Se tabel) indebærer i forbindelse med de indendørs forhold blandt andet vaskerier og bryggerier. Her er det vigtigt at tage forbehold for en række faktorer: Hvor ofte bliver der rengjort, hvilke rengøringsmidler bliver der brugt, og indgår der syrer og baser i miljøet? Disse har indvirkning på, hvor vidt aluminium kan indgå i miljøet. Samtidig er de udendørs forhold, der klassificeres ved C3, uproblematiske for marinelegeringer samt andre bestemte legeringer med den korrekte overfladebehandling.

4) I de resterende korrosionsklasser - C4, C5 og CX (Se tabel) er de indendørs forhold ligeledes problematiske i forhold til aluminium. Eksempelvis indebærer minedrift ofte anvendelse af en lang række stærke kemikalier, der kan opløse aluminium. Samtidig kan søvandsbestandige legeringer fint indgå i kystmiljøer uden aluminiummet nedbrydes.