RoHS

rohs_compliance.jpg

Hvad er RoHS-direktivet?

RoHS-direktivet er en EU-bekendtgørelse fra 2006, der begrænser anvendelsen af skadelige stoffer såsom bly, kviksølv og cadmium i nyt elektrisk og elektronisk udstyr.

Direktivet blev vedtaget, fordi mængden af elektrisk og elektronisk udstyr steg voldsomt, og det medførte øgede risici for både brugerne af udstyret og for miljøet.

Ved at begrænse indholdet af skadelige stoffer bliver det lettere og mere sikkert at genanvende eller skrotte produkterne.

Det er ulovligt at sælge og importere elektrisk og elektronisk udstyr i EU, som ikke overholder reglerne i RoHS-direktivet.

Hvilke stoffer er begrænset af RoHS?

Med den seneste opdatering fra 2015 omfatter RoHS-direktivet 10 stoffer:

1) Bly (0,1 %)
2) Kviksølv (0,1 %)
3) Cadmium (0,01 %)
4) Hexavalent krom (0,1 %)
5) Polybromerede biphenyler (PBB) (0,1 %)
6) Polybromerede diphenylethere (PBDE) (0,1 %)
7) Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (0,1 %)
8) Butylbenzylphthalat (BBP) (0,1 %)
9) Dibutylphthalat (DBP) (0,1 %)
10) Diisobutylphthalat (DIBP) (0,1 %)

Hvordan påvirker direktivet dig?

Mange metaller indeholder bly, og derfor kan RoHS-direktivet have betydning for dig. Som udgangspunkt må et metal til brug i elektriske eller elektroniske produkter ikke indeholde mere end 0,1 % bly, men der findes dog midlertidige undtagelser for nogle legeringer.

I nedenstående PDF-filer finder du en oversigt over, hvilke af Alumeco Groups produkter du skal være opmærksom på i forhold til RoHS.

Hvis du har spørgsmål til dokumenterne, er du meget velkommen til at kontakte os.

Du kan læse mere om RoHS-direktivet på Europa-Kommissionens hjemmeside.

     
RoHS Aluminium RoHS Copper RoHS Brass
RoHS Bronze RoHS Stainless Steel RoHS Copper-nickel

VIL DU VIDE MERE?

ISO 9001
REACH