Profildesign af ekstruderede aluminium profiler

Specialprofil fra Alumeco.

Ekstruderet aluminiumprofil fra Alumeco

På denne side finder du information om, hvordan man fremstiller ekstruderede aluminiumsprofiler, og hvilke grundregler man bør tage hensyn til i forbindelse med designet af disse.

Fremstilling af ekstruderede aluminiumsprofiler

Ekstrudering er processen, hvor profilerne udformes. Ekstruderingsprocessen kan sammenlignes med at trykke tandpasta ud af en tube, hvor tandpastaen er en opvarmet, cylindrisk aluminiumsblok, også kaldt en presbolt, og tandpastatuben er det såkaldte værktøj. Som det ses på den tilhørende illustration, presses presbolten, der i forvejen er opvarmet i en induktionsovn ved 450-500 grader celsius, ud gennem værktøjet/matricen, hvorved profilet får den ønskede form.

Når profilet forlader værktøjet, afkøles det med vand eller luft, hvorefter profilerne trækkes, mens de stadig er ’bløde’. Herved frigøres spændinger i aluminiummet, og samtidig opnås de ønskede, korrekte dimensioner for profilerne. Herefter afkortes profilerne, og de får efterfølgende deres endelige styrke gennem enten varme- og/eller koldhærdning.

Mange muligheder og gyldne grundregler

Der er mange forskellige muligheder for design af profiler, og ved at have en række designregler for øje under designprocessen, er det muligt at tage hensyn til optimering af profilets egnethed til produktion. Således vil man typisk få skabt de bedst egnede designløsninger for ens profildesign.

Nedenstående tabel viser udvalgte eksempler på ekstruderede profiler med foretrukne designformer. Da tabellen er forenklet, anbefaler vi, at du altid kontakter os så tidligt som muligt i idéfasen.

 

At foretrække At undgå Kommentar
    Arranger så vidt muligt hullerne symmetrisk.
    Åbne skruekanaler giver en bedre geometrisk nøjagtighed i forhold til hinanden og giver matricen en længere levetid.
    Spidserne skal være afrundede (for at undgå fyldproblemer i spidser).
    kun dybe spalter hvis det er nødvendigt, ellers tilføjes afstandsstykker for at forbedre tolerancerne på bredden af åbningen.
    Konturer med stor forskel i godstykkelse kan bevirke problemer med tolerancer i såvel tværsnit som rethed og vridning i profilets længderetning.
    Tolerancer for polygonale åbne krydssektioner bliver forbedret ved at tilføje afstivninger eller ved at designe en hulsektion.
    Små geometrier som forlængelse af en tyk sektionsdel er svære at udfylde med metal og kan sommetider ikke ekstruderes.
    For snævre eller dybe spalter i massive sektioner skal helst undgås (tappen i matricen kan knække).
Undgå for tynde eller brede vægge i hulsektioner (kan give problemer med planhed og tolerancer generelt). Indbyg støttevægge istedet.

 

  • Billet på vej til at blive ekstruderet
  • Billet på vej til at blive ekstruderet
  • Typisk aluminium pres

Vil du vide mere?

Ekstrudering
Montage og pakning
Afkortning