Rigtig opbevaring og håndtering af aluminium

Alumeco Lager i Odense

Alumecos hovedlager. Her sørger vi for at holde den rigtige temperatur.

Når man som producent eller bruger af aluminium håndterer og opbevarer metallet, er det vigtigt, at dette gøres på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Aluminium er generelt et robust materiale, der er nemt at håndtere, hvis man tager udgangspunkt i nogle få foranstaltninger. På denne side finder du information om de typiske skader der ses pådraget på aluminium, samt gode råd til opbevaring og generel håndtering af aluminium.

Transport og opbevaring

Ofte opstår skader på aluminium i forbindelse med transport af dette, og beskadigelserne fremstår eksempelvis som slidmærker og ridser, der kan føre til efterfølgende gnidningskorrosion. Hvis der opstår sådanne skader, vil det herefter ikke være muligt at overfladebehandle det pågældende materiale med et resultat, der er tilfredsstillende.

De små transportskader i overfladen af materialet har altså en indflydelse på aluminiummets udseende, men påvirker ikke metallets mekaniske værdier. For at undgå disse former for skader, er det vigtigt, at man ved flytning og transport af aluminiummet indpakker det i kraftigt papir, plastik eller boblefolie, og derved undgår, at de enkelte flader ikke støder mod hinanden.

Undgå vand og fugt

Det er vigtigt at vide, at vand og fugt kan forårsage dekorative ændringer af aluminiumsoverflader. Fugtskader fremstår på aluminiummet som hvide plamager eller mørke misfarvninger, og kan eksempelvis opstå, hvis vand eller kondens er indfanget mellem aluminiumsemner der er stablet oven på hinanden, eller hvis disse er meget tætliggende.

 

Du kan læse mere om korrosion i aluminium:

For at forhindre sådanne vand- og kondensskader på aluminiummet er det derfor vigtigt, hvis man modtager vådt aluminium, at tørre dette med det samme inden det lagres. Ved tørring af aluminium kan man vælge mellem to metoder: Naturlig fordampning eller anvendelse af lufttørringsmidler. Hvis aluminiummet er meget vådt, skal det inden tørringen først aftørres med en klud.

Kondensvand kan også opstå, når aluminiummet om vinteren transporteres i en kold lastbil, og efterfølgende bliver lagt direkte ind i en opvarmet hal. For at undgå dannelsen af kondens på aluminiummets kolde overflade, anbefaler vi, at aluminiumsemnerne forbliver i deres originale emballage i hallen, indtil de er akklimatiseret, og derved har vænnet sig til det nye, varmere klima. Akklimatiseringsprocessen tager typisk 36-48 timer inden udpakningen af emnerne.

 

Lufttemperatur og klima

I forhold til temperatur og klima i forbindelse med opbevaring af aluminium, er det endvidere vigtigt at vide, at aluminium generelt opbevares ved en minimumstemperatur på +10 grader celsius. Endeligt bør det nævnes, at hvis aluminium opbevares i det fri, er der risiko for, at luftforurenede industri- og byområder kan medføre en hurtigere grubetæring. Overordnet er det en god ide, at man ved lagring af aluminium sikrer sig, at elementerne ikke kommer i kontakt med andre metaller, for således at undgå mærker og korrosion.

 

 

Vil du vide mere?

Kondensrisiko