Kondensrisiko

Vanddråber på aluminium plade

Vanddråber på aluminium plade

Da vand og fugt kan forårsage dekorative ændringer af aluminiumsoverflader, er det vigtigt at være opmærksom , om der er forhold, der kan medføre kondens  materialet.

Kondensrisikoen kan vurderes via vanddampsdiagrammet

Nedenstående vanddampsdiagram kan anvendes til at vurdere risikoen for kondens. Diagrammet viser sammenhængen mellem lufttemperaturen, luftens indhold af vanddamp og den relative fugtighed i luften.

Eksempelvis kan lufttemperaturen være på 20 °C og luftfugtigheden på 50 % (A). Hvis denne luft afkøles med samme fugtindhold (A-B), vil der, når luften rammer flader, der er 9 °C eller derunder (C), opstå kondens. Ved dette eksempel skal man altså være opmærksom på, at der under disse temperatur- og fugtighedsforhold i luften er en risiko for, at der opstår kondens, hvis luften kommer i forbindelse med afkølede aluminiumsoverflader.

 

Diagram der viser vand i gram pr. m3luft:

Akklimatisering nedsætter risikoen for kondensdannelse

I vores artikel om korrekt håndtering og opbevaring af aluminium, som du kan læse her, gør vi blandt andet opmærksomme på, at det anbefales, at aluminium ikke skal på lager i afkølet tilstand, men i stedet skal akklimatiseres lagerets lufttemperatur, der i øvrigt skal være på minimum 10 grader celsius. Dette er med henblik på at undgå korrosion forårsaget af kondens. Vi anbefaler endvidere, at aluminiummet opbevares i dets oprindelige emballage indtil den endelige akklimatisering.

 

Video viser hvordan vandkondens kan forårsage korrosion på aluminium emner:

 

 

Vil du vide mere?

Rigtig opbevaring og håndtering af aluminium
Rengøring af anodiseret aluminium