Rustfrit stål marts 2023

Rustfrit stål marts 2023 fra Alumeco Group

Det korte overblik for marts måned er: stabilitet.

Efter flere turbulente måneder ser råvarepriserne ud til at have stabiliseret sig – i et meget højt niveau – og der er balance i efterspørgsel og udbud på stænger og plader. Men zoomer vi lidt ind, bliver billedet mere broget.

DISCLAIMER

Plader

På plader ser vi fortsat en meget usædvanlig prissituation, hvor et alt for stort udbud kombineret med tårnhøje råvarepriser betyder, at ”basis-plus”-systemet er sat helt ud af spil. Markedsprisen er lav i forhold til råvareprisen, og spørgsmålet er, om det er en holdbar situation for værkerne.

Samtidig er safeguard-kvoterne for første kvartal stadig åbne. I de seneste kvartaler er kvoterne blevet opbrugt på få dage, så situationen lige nu sender et tydeligt signal om, at de europæiske lagre er fyldte. Det presser de asiatiske værker, som afsætter mindre end forventet til Europa.

Stangstål

Ligesom i sidste måned ser vi et relativt stabilt marked for stangstål. Efterspørgslen er på samme niveau, men vi ser stadig leveringstider langt ind i anden halvdel af året.

På de molybdænholdige kvaliteter, særligt 4404, ser vi fortsat stigende legeringstillæg, mens de øvrige kvaliteter er stabile eller endda falder lidt.

Råvarer

I forhold til de seneste måneder ser vi nogen ro på råvaremarkedet nu – men det betyder langtfra, at priserne er tilbage på et normalt niveau. Overordnet set har vi stabile, men høje, priser.

Nikkel

Nikkelprisen er stadig svær at få hold om, men ifølge vores kilder kan vi forvente et snarligt fald i nikkelprisen til omkring 21.000-22.000 USD/ton. Det vil betyde lavere legeringstillæg og dermed lavere priser. Men med en kinesisk økonomi, der ser ud til at være på vej op, er det svært at spå om, hvor prisen bevæger sig hen.

Nikkelprisen fra London Metal Exchange vidner om, at børsen ikke har greb om handlen.
Nikkelprisen fra London Metal Exchange vidner om, at børsen ikke har greb om handlen.

Tilliden til LME er stadig svingende, og nogle mener, at Shanghai Futures Exchange kan være ved at overtage pladsen som den foretrukne nikkelbørs. Set fra Europa er det dog ikke en ideel løsning, fordi tidsforskellen gør det svært at handle på børsen.

Omvendt har LME netop genåbnet for handel i de asiatiske tidszoner, som har været lukket siden prischokket i marts 2022, og det kan vinde noget af den tabte tillid til børsen tilbage.

Molybdæn

Molybdæn ligger stadig i et uhørt højt niveau, men prisen er stabil i øjeblikket, og vi ser ikke stigninger i de molybdænholdige (syrefaste) kvaliteter.

Forhåbentlig har vi set toppen af molybdænprisen i februar, men det er umuligt at sige.

Skrot

Skrot er blevet en meget værdifuld råvare i de senere år, og mange lande har eller planlægger forbud mod at eksportere skrot.

Det gælder også EU, hvor man forsøger at holde skrot inden for grænserne. Alligevel er der ikke udsigt til, at vi i Europa kan leve op til nye grønne standarder for skrotindholdet i den nærmeste fremtid.

Efterspørgslen betyder, at vi stadig ser stigende skrotpriser.

Vil du vide mere?

Simon Lyngholm

Product Manager