}

Analyse - Aluminiumsmarkedet 2021

Jyske Bank analyse af aluminiumsmarked 2021

Lars Tragstrup, Senior Sales Manager i Jyske Bank, har foretaget en analyse af det globale aluminiumsmarked for Alumeco. Læs analysens hovedpointer her, eller læs den fulde analyse herunder.

 

Stort set alle grupper af råvarer har siden 2. kvartal 2020 oplevet stigende priser – faktisk i sådan en grad, at flere analytikere taler om, at råvarerne har indledt en ny supercyklus, som vil understøtte markederne helt op til de kommende 10 år. Blandt råvarerne er det særligt industrimetallerne, som har ført an – og her især de ’grønne’ metaller som kobber, nikkel og aluminium (fra bunden i 2020: kobber +102 %, nikkel +49 %, aluminium +52 %).

Corona, grøn omstilling og Kina påvirker priserne

Kigger vi isoleret på aluminium, ser vi, at den stigende trend efterhånden har varet ved et års tid. En lang række forhold har understøttet bevægelsen, men overordnet særligt de gigantiske økonomiske hjælpepakker, som mange af de største globale økonomier har udrullet i kølvandet på COVID-19-krisen sammen med et massivt politisk pres på at kickstarte den grønne omstilling.

Og så har udviklingen i Kina, som både producerer og forbruger omkring 58 % af verdens aluminium, været vigtig for prisen.  Store økonomiske stimuli, bl.a. rettet mod infrastrukturen, kombineret med ændrede forbrugsvaner fra rejser over mod varige forbrugsgoder under coronaepidemien, medførte sidste år en hurtig genopretning i aktivitetsniveauet i Kina, og dermed Kinas appetit efter råvarer som eksempelvis aluminium.

Ambitiøse CO2-mål

Den grønne omstilling er for alvor kommet på dagsordenen i løbet af 2020/21, hvor flere af de største økonomier – herunder Kina, Europa og senest USA – har udnyttet corona-krisen til at intensivere planerne for, hvornår de skal være CO2-neutrale. Bl.a. Kina offentliggjorde i efteråret 2020 meget ambitiøse planer for, at de inden 2060 skal have nedbragt deres CO2-udledning til nul, hvorimod flere af de øvrige aktører har deadline i 2050. Den transformation, hvor vi bevæger os væk fra konventionelle energityper og over mod grøn energi, vil være enormt metalkrævende, bl.a. i form af massive investeringer i alt fra vind- og solenergi til brintanlæg, udbygning af hele infrastrukturen til transport af grøn el, transformation af hele transportsektoren fra klassiske benzin- og dieseldrevne biler til EV’s (elektriske biler). Alene i relation til EV’s ser mange 2021 som tippepunktet, hvor væksten i efterspørgslen vil tage til. En EV bruger i gennemsnit 3-5 kg. mere kobber samt op mod 100 kg. aluminium i forhold til en klassisk bil. Transportsektoren alene forventer en øget efterspørgsel efter aluminium på lige over 40 % frem mod 2025.

Kinas produktion og forbrug af aluminium

Kinas 2060-plan betyder, at flere regioner i landet har indført loft over, hvor meget CO2 aluminiumsektoren må udlede. Da aluminiumproduktionen i sig selv er en af de mest CO2-tunge, svarende til ca. 2 % af den samlede globale udledning, og knap 90 % af den kinesiske produktion kommer fra kuldrevne værker, har særligt Kina store udfordringer i forhold til at gøre produktionen grønnere.

Restriktionen, på hvor meget der må udledes, har allerede i regionen Inner Mongolia ført til nedskæring i produktionen med ca. 200.000 tons ud af en årlig kapacitet på ca. 7 mio. tons. Faldet lyder måske ikke af meget, men giver et bekymrende signal om, at flere og mere forventelige bølger af ’grønne’ afbrydelser vil blive nødvendige i den fremadrettede kinesiske aluminiumproduktion.

Udover Kinas 2060-plan lancerede de i efteråret 2020 også deres 5-årsplan – den 14. i rækken. ’Self sustainability’ er et af fokusområderne i den nye plan, som bl.a. sætter fokus på øgede strategiske indenlandske lagre. SRB (China’s Strategic Reserve Bureau) har i den forbindelse i løbet af efteråret indledt sine opkøb af en lang række varer, herunder både aluminium og kobber.

Stigende global efterspørgsel

Derudover skaber det usikkerhed omkring allerede planlagte udvidelser samt nye projekter både i år og de kommende år. De seneste 20 år har den årlige gennemsnitlige efterspørgselsvækst efter aluminium ligger på ca. 5 %, og med hele den grønne omstilling på radaren ser vi ind i en fremtid, hvor væksten som minimum vil holde sit greb. Det forventes allerede i år at udmønte sig i et underskud på den globale forsyningsbalance, ligesom flere analytikere nu spår om stigende underskud frem mod 2024. Det kan blive et problem, da de synlige globale børslagre i forvejen ligger tæt på de laveste niveauer i flere år.

Efterspørgslen efter aluminium uden for Kina forventes også at stige, i takt med at COVID-19-vaccinerne rulles ud, økonomierne genåbnes og aktiviteten normaliseres. De massive og historiske redningspakker vil her ligeledes udgøre en stødpude. Der er især store forventninger til den fremtidige amerikanske vækst, som med astronomiske stimuli på mere end 4.000 mia. USD – heraf deres seneste infrastrukturplan til 2.250 mia. USD, vil øge behovet for råvarer, og særligt metaller. Et markant øget prisspænd mellem kobber og aluminium forventes endvidere – og i øget grad – at understøtte efterspørgslen efter aluminium som følge af økonomisk gunstig erstatning af aluminium med kobber.  

Spekulanter køber aluminium

Majoriteten af porteføljemanagere ser stigende inflation som væsentligste bekymring de kommende år, og flere nævner køb af råvarer som en af de bedste metoder til at afdække denne risiko. Samtidig har vi det sidste halve års tid set stigende investorinteresse i aluminium, hvor flere nu køber ind på de mere positive mellemlange til lange vækstudsigter. Om end vi i øjeblikket ser spekulative positioner omkring højeste niveauer i flere år, så ligger vi stadig et stykke under tidligere all-time-high niveauer, hvilket stadig giver potentiale for yderligere spekulative opkøb.

Dæmpere på stigningen

På trods af, at mange faktorer understøtter forventningen om fortsat prissupport, så vil højere priser i sig selv kunne lægge en dæmper på efterspørgselsvæksten. Samtidig ventes Kina også i løbet af i år at stramme kreditskruen for at dæmpe det indenlandske overophedede marked, hvilket kan lægge en dæmper på efterspørgslen fra kinesisk side. Den svækkede US dollar, vi oplevede igennem det meste af 2020 og i starten af i år, har generelt været en understøttende faktor for råvarer handlet i USD. Dollaren har den seneste måneds tid generobret noget af det tabte terræn, og en yderligere styrkelse vil ligeledes kunne dæmpe stigningspotentialet de kommende måneder.

 

Årsager til stigning i aluminiumspriser

Graf udarbejdet af Jyske Bank.