Termisk forlængelse

Når temperaturen i aluminium hæves, sker der en udvidelse af metallet, dette kaldes termisk forlængelse. Et eksempel på termisk forlængelse er, at hvis eks. et stykke aluminium med legering 6063 har temperaturen -20 ̊C og er 2700 mm langt, og det derefter opvarmes til at have temperaturen 30 ̊C, vil det efterfølgende være 2703 mm langt på grund af den termiske forlængelse. Gennem temperaturreguleringen af metallet forekommer der altså i dette tilfælde en termisk forlængelse af metallet på 3 mm. Størrelsesreguleringen af metallet er derfor vigtig at tage forbehold for, specielt i miljøer med store temperatursvingninger.

 

Ønsker du at udregne den termiske forlængelse for dit aluminium, anvendes følgende varmeudvidelseskoefficient (λ): µm m-1 K-1.

 

Her kan du se, hvordan vi har udregnet det tidligere eksempel på termisk forlængelse via ovenstående koefficient:

 

  • Varmeudvidelseskoefficient (λ): µm m-1 K-1
  • Legering 6063’s værdi: 23,5 µm/(m * K)
  • Hvis materialet ved -20̊ C er 2700 mm, er det samme materiale ved +30̊ C: 23,5 µm/(m*K) * 2700 mm * 50 K (fra -20̊ C til +30̊ C) = 3172,5 µm = 2700 mm + 3 mm

Vil du vide mere?

Anvendelse af ubehandlet aluminium udendørs
Ultrasonic testing of Aluminium