Legering 6026

På denne side finder du information om vores legering 6026. En legering der giver forholdsvis korte spåner uden store mængder bly, og som derved overholder RoHS-direktivets regler.

Legering 6026: Korte spåner med mindre bly

Ved bearbejdning af aluminium opstår der spåner, der kan give problemer for de anvendte maskiner i løbet af processen. For at spånerne skal være så lidt generende som muligt, er det derfor en fordel, hvis de er korte, så de derved knækker af, og ikke giver anledning til at være til gene for maskinerne.

I mange år har det været almen kendt, at man ved at tilføre bly til aluminium skaber en legering, der har korte spåner.

'Når du drejer og fræser, giver det normalt lange spåner, der klistrer til maskinen. Med bly knækker spånerne og falder væk fra maskinen. Dermed er der heller ikke spåner, der forstyrrer den kommende proces på den enkelte maskine', fortæller René Christensen, der er kvalitetschef hos Alumeco.

Fra bly til bismuth

Efter opdagelsen af den positive virkning bly havde i legeringen, var opgaven at efterudvikle den oprindelige blylegering, 6262, og nedsætte indholdet af bly heri:

'Man fandt dog i første omgang ikke en fuldgod erstatning. Det var først, da der blev lavet nogle forsøg med at tilsætte bismuth, der er et materiale med nogle af de samme egenskaber som bly. Det virker på samme måde som bly, og er ikke så problematisk et tungmetal som bly', konstaterer René Christensen, og fortsætter:

'Næste udvikling af produktet kom, da RoHS-direktivet stillede nye krav til blyindholdet. Det gjorde, at man foretog yderligere forbedringer ved at reducere indholdet af bly, fordi der højst måtte være 0,40 g bly i en legering.'

6026 overholder RoHS-direktivet

RoHS-direktivet er en EU-bestemmelse, der sætter krav til maksimumindhold af eks. bly i forskellige metaller, herunder aluminiumslegeringer der skal anvendes i elektronisk og elektrisk udstyr. I henhold til RoHS-direktivet har man udviklet legeringen 6026, der er den nyeste version af ovennævnte produkt:

'Det er en nyudviklet legering, hvor man har prøvet at gøre tingene på en lidt anden måde. Tilbagemeldingen fra kunderne er, at den fungerer rigtig fint og giver spåner, der er til at arbejde med'

På trods af at den nyudviklede, kortspånede legering indeholder langt mindre bly end den oprindelige udgave, er anvendelsesmulighederne dog stadig mange:

'Da det er en 6000-legering, kan den samtidig anodiseres, bruges som dekorationsoverflade, kan svejses i osv. Den er bøjelig og giver mange muligheder for forarbejdning. Vi anbefaler dog vores kunder, at de fræser det første, yderste lag af, hvis det skal bruges til dekorationer', råder René Christensen.

I de følgende tabeller har du mulighed for at få et overblik over legering-6026’s legeringsegenskaber, legeringssammensætning samt mekaniske værdier.

 

Vil du vide mere?

Information om RoHS