Genanvendelse af aluminium

recycling_web.jpg
95-98 % af alt aluminium kan genbruges.

Vidste du, at hele 75 % af alt produceret aluminium stadig er i brug på grund af metallets holdbarhed og gode genanvendelsesegenskaber?

Her på siden finder du information om Alumecos politik i forhold til genanvendelse af aluminium, samt en forenklet forklaring af det kredsløb aluminium er gennem i genanvendelsesprocessen.

Grundig sortering giver god genanvendelse

Europa er førende inden for genanvendelse af aluminium, og denne position er noget, Alumeco fortsat ønsker at bidrage aktivt til. Dette bidrag består blandt andet af grundig sortering af vores metalaffald, som samles i kar, sorteret efter legeringstype - klar til genanvendelse. Faktisk kan den omhyggelige sortering af affaldet medvirke til, at aluminiummet igen og igen kan genanvendes til de samme typer af produkter. Således sker der en optimal udnyttelse af aluminiumressourcerne.

Her ser du, hvordan vi samler og sorterer aluminiumskrot i vores Servicecenter:

Genanvendelseskredsløbet

Der skelnes mellem to forskellige genanvendelseskredsløb: Det lukkede og det åbne. Det lukkede kredsløb genanvender aluminiummet med henblik på at skabe det samme produkt som før og derved undgå tab af egenskaber. Det åbne kredsløb fungerer modsat. I Europa er de lukkede genanvendelseskredsløb dominerende, eksempelvis findes der her et stort system for genanvendelse af dåser beregnet til drikkevarer.

I et lukket genanvendelseskredsløb har man altså som udgangspunkt nogle aluminiumprodukter, eksempelvis dåser, der indsamles og sorteres, hvorefter materialet bliver omsmeltet og derved genanvendes til nye dåser. Rent miljømæssigt har det ingen betydning, om aluminiummet genanvendes i åbne eller lukkede genanvendelseskredsløb.

Se her, hvordan genanvendelsesprocessen kan forløbe:

Genanvendelse og markedsbehov

Vi bliver ofte spurgt, om vi nøjagtigt kan angive, hvor stor en del af vores aluminium der har været genanvendt en eller flere gange. Af en række årsager er dette ikke muligt, men en stor del af vores materiale kommer fra nyproduktion, fordi det globale marked for aluminium er i en sådan vækst, at efterspørgslen er højere, end der er genanvendt materiale/skrot til at dække. Vi genanvender alt det materiale, der er muligt i vores system, men på grund af det store markedsbehov er der ikke de nødvendige, genanvendte mængder af aluminium til rådighed.

Se opdateret oversigt over den primære aluminiumproduktion

recycling_infographic.png