Genanvendelse af aluminium

Genanvendelse af aluminium skrot

95% - 98% af aluminium kan genbruges.

Vidste du, at hele 75 % af alt produceret aluminium, stadig er i brug på grund af metallets holdbarhed og gode genanvendelsesegenskaber?

Her på siden finder du information om Alumecos politik i forhold til genanvendelse af aluminium, samt en forenklet forklaring af det kredsløb aluminium er gennem i genanvendelsesprocessen.

Grundig sortering giver god genanvendelse

Europa er førende inden for genanvendelse af aluminium, og denne position er noget, Alumeco fortsat ønsker at bidrage aktivt til. Dette bidrag består blandt andet af grundig sortering af vores metalaffald, som samles i kar, sorteret efter legeringstype - klar til genanvendelse. Faktisk kan denne omhyggelige sortering af affaldet medvirke til, at aluminiummet igen og igen kan genanvendes til samme typer af produkter. Således sker der en optimal udnyttelse af aluminiumsressourcerne.

 

Video nedenunder viser hvordan Alumeco samler og sorterer aluminium skrot i vores Service Center

Genanvendelseskredsløbet

I fagsprog skelner man mellem to forskellige genanvendelseskredsløb: Det lukkede og det åbne. Det lukkede kredsløb genanvender aluminiummet med henblik på, at skabe det samme produkt som før, og derved undgå tab af egenskaber. Det åbne kredsløb fungerer modsat. I Europa er de lukkede genanvendelseskredsløb dominerende, eks. findes der her et stort system for genvinding af dåser beregnet til drikkevarer.

I et lukket genanvendelseskredsløb har man altså som udgangspunkt nogle aluminiumsprodukter, eks. dåser, der indsamles og sorteres, hvorefter materialet bliver omsmeltet og derved genanvendes til nye dåser. Rent miljømæssigt har det ingen betydning, om aluminiummet genanvendes i åbne eller lukkede genanvendelseskredsløb.

Genanvendelse af aluminium

Nedenunder viser videoen hvordan aluminium bliver genbrugt:

Infographic omkring genanvendelse af aluminium