Anvendelse af ubehandlet aluminium udendørs

Rengøring af aluminium

Før og efter rengøring af aluminium overflade.

Når man anvender ubehandlet aluminium udendørs, er der en række faktorer, man skal tage hensyn til. Her på siden finder du information om aluminiums naturlige dannelse af oxidlag, der forstærker aluminiummets korrosionsbestandighed, samt om en række forhold der kan have en negativ påvirkning på metallets korrosionsbestandighed.

Oxidlag gør det ubehandlede aluminium mere korrosionsbestandigt

Ved anvendelse af ubehandlet aluminium udendørs dannes der på aluminiumsoverfladen et tyndt oxidlag. Når aluminiummet kommer i forbindelse med ilt dannes oxidlaget, som er stærkt vedhæftende på aluminiumsoverfladen. Laget beskytter metallet mod videre angreb, og øger derved dets korrosionsbestandighed.

Hvis omgivelserne som aluminiummet befinder sig i, indeholder ilt, vil oxidlaget gendannes, hvis det udsættes for eks. ridser. Samtidig er laget uopløseligt i vand og resistent over for en række kemikalier. Endeligt svarer oxidlagets hårdhed til glas. På grund af dannelsen af oxidlaget er det vigtigt at være opmærksom på, at ubehandlet aluminium ikke bevarer dets oprindelige, blanke overflade.

Faktorer der bør undgås ved anvendelse af ubehandlet aluminium i udendørs områder

Anvender man ubehandlet aluminium i udendørsområder, er det på trods af aluminiummets forholdsvist høje korrosionsbestandighed, vigtigt at vide, at visse faktorer vil påvirke metallets bestandighed i forhold til korrosion. Af denne grund anbefales det, at aluminiummet undgår direkte kontakt med følgende:

 

 • Andre metaller, eksempelvis kobber, bly og jern (Specielt under fugtige forhold)
 • Uorganiske syrer (Eks. saltsyre og svovlsyre)
 • Myresyre, oxalsyre og klorerede opløsningsmidler
 • Baser
 • Kviksølv og kviksølvsalte
 • Kloridopløsninger
 • Vand med indhold af tungmetaller
 • Fugtige træsorter samt imprægneret træ med kobberholdige salte
 • Alkaliske bygningsmaterialer, eksempelvis frisk beton

 

Der findes dog forskellige legeringer og behandlingsmetoder, der har mulighed for at nedsætte den korrosion, der forekommer på aluminiumsoverfladen fra en del af ovenstående faktorer.

Tilsmudsning mindsker korrosionsbestandigheden

Ansamlinger af snavs på den ubehandlede aluminiumsoverflade kan også mindske metallets korrosionsbestandighed. Nedsættelsen af korrosionsbestandigheden er ofte en følge af, at tilsmudsningen holder overfladen fugtig gennem længere tid, og kan forsøges at undgås, ved at rengøre de snavsede overflader 1-2 gange om året, afhængig af forureningsgraden.

Følgende muligheder kan med fordel anvendes til rengøring af tilsmudsede overflader, og er her listet således, at de bliver mere og mere barske for den ubehandlede overflade. Almindeligt vand er altså mest mildt for det rå metal, hvorimod slibende rensemiddel er meget barsk mod overfladen:

 

 • Almindeligt vand.
 • Mild sæbe/rengøringsmiddel.
 • Opløsningsmidler, eksempelvis petroleum, terpentin eller mineralsk terpentin.
 • Ikke-ætsende, kemiske rensemidler.
 • Polering med voks.
 • Slibning med voks.
 • Slibende rensemiddel.