Aluminium korrosion

Aluminium korrosion

Eksempel på en aluminium plade angrebet af korrosion

Korrosion er en direkte nedbrydning af aluminiumsoverfladen, også kaldet tæring. Årsagen hertil er, at den korrosionsbestandighed aluminiummet naturligt har, ikke er tilstrækkelig til at beskytte metallet. På denne side finder du information om de mest almindelige former for korrosion, om aluminiums korrosionsbestandighed samt eksempler på faktorer der kan skabe korrosion i aluminium.

Korrosionsformer

De typer af korrosion der oftest forekommer, er:

Galvanisk korrosion: Opstår når aluminiummet kommer i kontakt med mere ædle metaller, eksempelvis jern.

Grubetæring: Opstår hvis aluminiummet befinder sig i meget fugtige miljøer, hvor der ofte er salte til stede, eksempelvis i almindeligt snavs og skidt samt i miljøer, hvor vandet ikke kan komme væk fra metallet. Grubetæring er den mest almindelige form for korrosion på aluminium.

Aluminiums korrosionsbestandighed

Korrosionsbestandighed er et udtryk for, hvor stor en modstand aluminiummet har mod korrosion. Sammenlignet med en lang række andre metaller, har aluminium en god korrosionsbestandighed.

For yderligere information er korrosion af aluminium udspecificeret i ISO-standarden 9023, som du finder eksemplificeret her.

Oxidlag – Naturlig forekommende beskyttelse mod korrosion

Oxidlaget kan anskues som en beskyttende film, der dannes på aluminium, når aluminiummet kommer i kontakt med ilt. Dette lag beskytter aluminiumsoverfladen mod korrosion på kortere sigt, og ved mekaniske skader på oxidlaget, repareres det øjeblikkeligt, såfremt der er ilt til stede.

 

Oxide layer

Hvis aluminium opbevares i miljøer uden store temperatursvingninger, samt transporteres i tørre omgivelser, hvor metallet er godt emballeret, således at det ikke er muligt for fugt at trænge ind på metaloverfladen, giver oxidlaget en sikring mod korrosion. Oxidlaget er stabilt i pH-intervallet 4-9. Hvis aluminiummet udsættes for meget sure eller alkaliske miljøer, der er uden for pH-intervallet 4-9, vil der forekomme en voldsom korrosion af metallet. Eksempelvis angriber alkoholer kun aluminium i en meget ringe grad, hvis de er fri for organiske syrer, hvorimod meget alvorlig korrosion kan finde sted, hvis der eks. er myresyre til stede samtidig. Vi har udarbejdet en liste over forskellige kemikaliers påvirkning af aluminium.

I sig selv kan processen, der foregår under dannelsen af oxidlaget, anskues som en korrosion af aluminiumsoverfladen. Ligeledes er anodisering, som har til formål at styrke aluminiummets korrosionsbestandighed også en korrosionsproces, som dog foregår under kontrollerede forhold.

 

Aluminium i maritime miljø

Hvis aluminium skal anvendes i maritime miljøer, og derved skal være søværnsbestandigt for at undgå korrosion, anbefales det i forhold til normen EN13195:2009, at anvende en stor del af legeringerne i 5000- og 6000-serierne til maritime projekter. Blandt andet kan legeringerne 5083, 5754, 6060 og 6082 anvendes.

 

 

 

Videoen viser hvordan aluminium kan blive ødelagt af vand:

Vil du vide mere?

Rigtig opbevaring og håndtering af aluminium