Information om RoHS

Har du hørt om RoHS-direktivet? Her på siden finder du information om EU-bekendtgørelsen RoHS og Alumeco Gruppens stillingtagen til denne.

Hvad er RoHS-direktivet?

RoHS-direktivet er en EU-bekendtgørelse fra 2006, der omhandler anvendelsen af skadelige stoffer i nyt elektrisk og elektronisk udstyr.

Direktivets hensigt er at beskytte brugerne af dette udstyr for skadelige stoffer så som bly, kviksølv og cadmium. Samtidig er hensigten overordnet at skåne miljøet, da disse stoffer derved ikke vil være at finde ved nedbrydningen af det elektriske og elektroniske udstyr, og udstyret derfor kan være lettere at genanvende efter nedbrydningen.

Det er ulovligt at sælge og importere elektrisk og elektronisk udstyr i EU, som ikke overholder RoHS-direktivets regler.

Alumeco Gruppens produkter i forhold til RoHS

I nedenstående PDF-fil finder du en oversigt over Alumeco Gruppens rolle i forhold til RoHS.
Hvis du har spørgsmål til dette dokument, er du meget velkommen til at kontakte Alumeco.


Download certificate  Certifikatet kan downloades her.

 

 

Vil du vide mere?

ISO 9001
REACH