}

Derfor mangler hele verden magnesium

Derfor mangler hele verden magnesium

 

Magnesium er nødvendigt for at producere aluminium, men Kina har slukket for strømmen til magnesiumværkerne. Nu er verdens lagre af magnesium ved at være tomme, og det har sendt prisen på himmelflugt - og forværret råstofkrisen. Hvordan kan det ske?

Kina sænker produktionen af magnesium

Kina står for 87 % af al magnesiumproduktion i verden, men for at nå landets klimamål er produktionen af magnesium stærkt reduceret fra september til december i år.

Målet i Kina er at mindske strømforbruget med 3 %, og sammen med mangel på kul betyder det, at strøm mange steder er rationeret. Magnesiumproduktion er meget energikrævende, og derfor rammes den særligt hårdt. Men hvad betyder det for os i Europa?

Problemet er, at 95 % af al magnesium i Europa importeres fra Kina. Ud over Kina er Israel det eneste primærproducerende land, som eksporterer magnesium, og derfor er det globale marked dybt afhængigt af den kinesiske eksport.

Hertil kommer, at magnesium begynder at oxidere efter 3 måneder og derfor ikke er velegnet til langsigtet lagring. Derfor kan udbuddet af magnesium blive kritisk lavt omkring årsskiftet, hvis Kina fastholder den reducerede produktion.

Men Kinas produktionsstop er ikke den eneste grund til, at magnesium er blevet en mangelvare.

Stadig massive flaskehalse på fragtmarkedet

De massive flaskehalse på det globale fragtmarked giver stadig store forsinkelser og ustabile forsyningskæder, som også påvirker prisen på magnesium. Det er både svært at skaffe containere, at få plads på et skib og at komme i havn med varerne - og det ser ikke ud til at løse sig lige foreløbigt.

Normalt varer fragtkriser kun få kvartaler, men denne gang forventer WGM først en opblødning i starten af 2022 og en normalisering i 2023.

Efterslæbet fra 2020 spørger også stadig i kulissen, fordi mange producenter nedskalerede produktionen som følge af COVID-19, mens efterspørgslen efter forbrugsvarer stik imod forventning skød i vejret.

Og situationen er ikke blevet bedre efter engangshændelser som spærringen af Suezkanalen og midlertidige nedlukninger af havne på grund af COVID-19.

Udviklingen i magnesiumprisen - Alumeco.

Prisen på magnesium er skudt i vejret, siden Kina reducerede produktionen i september.

5xxx- og 6xxx-legeringer særligt hårdt ramt

Manglen går i øjeblikket hårdest ud over 5xxx- og 6xxx-legeringer, og særligt plader og profiler bliver kraftigt berørt. Her kan magnesium ikke erstattes af andre legeringselementer, fordi magnesium udgør det eneste eller det primære legeringselement i disse to legeringsgrupper.

Magnesium er et kritisk råstof

Siden 2017 har magnesium været på EU’s liste over kritiske råstoffer, og derfor er afhængigheden af Kina et problem. USA producerer også magnesium og er derfor mindre afhængig af import fra andre lande, men der er ikke udsigt til, at USA begynder at eksportere magnesium. Så hvad kan vi egentlig forvente i fremtiden?

Lige nu er skrækscenariet, at magnesiummanglen sætter en prop i både den europæiske og globale økonomi, fordi magnesium er essentielt gennem hele aluminiumproduktionen.

Derudover forventer man, at efterspørgslen fra EU stiger i fremtiden, fordi magnesium er en vigtig komponent i den grønne omstilling, særligt i eldrevne transportmidler.

 

 

Estimeret globalt forbrug af magnesium

35 % af verdens magnesium bruges i aluminiumlegeringer.

Læs mere

Vil du vide mere om manglen på aluminium? Jyske Bank har foretaget en analyse for os, som du kan læse i kort version her og i lang version her

 

Kilde: WGM