Privatlivspolitik for jobansøgere

Alumeco Group indsamler og behandler personoplysninger som led i jobansøgnings- og ansættelsesprocessen. I denne privatlivspolitik for jobansøgere kan du læse mere om, hvordan Alumeco Group behandler ansøgeres personoplysninger.

Alumeco Groups privatlivspolitik for jobansøgere beskriver:

  • Hvilke oplysninger Alumeco indsamler, og hvad Alumeco bruger disse data til.
  • Dine rettigheder.
  • Vores sikkerhedsforanstaltninger.
  • Din mulighed for at rette henvendelse til Alumeco og for at klage.

Hvis du bliver ansat i Alumeco, vil du få information om vores behandling af medarbejdernes personoplysninger (Alumecos privatlivspolitik for medarbejdere).

Dataansvarlig

Vi har følgende kontaktoplysninger:

Alumeco A/S
Næsbyvej 26
DK 5000 Odense C
Email: GDPR@alumeco.com

Skriver du pr. e-mail, skal du huske, at en almindelig e-mail ikke er sikker kommunikation, og at du derfor ikke skal skrive noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.

Oplysninger om ansøgere

Alumeco indsamler og opbevarer oplysninger om dig i forbindelse med din jobansøgning hos Alumeco. Hvilke oplysninger vi behandler afhænger af den konkrete stilling, du har søgt, og det kan for eksempel være:

  • Identifikationsoplysninger, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.
  • Øvrige oplysninger, som fremgår af din ansøgning og øvrige medsendte dokumenter.
  • Personligheds- og færdighedstests (visse stillinger).
  • Straffeattest og oplysninger om strafbare forhold (særlige stillinger, hvor for eksempel lovgivningen kræver det).

Derudover behandler vi i visse tilfælde følsomme oplysninger om for eksempel:

  • Helbredsoplysninger.

Formål

Alumeco behandler personoplysninger i forbindelse med din ansøgning til følgende formål:

  • Vurdering og udvælgelse.

Hjemmel

Alumeco bruger alene dine oplysninger i forbindelse med ansøgningsprocessen. Den juridiske hjemmel for langt de fleste behandlinger af personoplysninger er din ansøgning om ansættelse. Derudover er nogle behandlinger baseret på Alumecos legitime interesser som potentiel arbejdsgiver.

Nogle behandlinger kræver dit samtykke. Det gælder for eksempel din deltagelse i personligheds- og færdighedstest, eller hvis vi ønsker at indhente en reference fra en tidligere arbejdsgiver. Dine personoplysninger kan også blive behandlet i forbindelse med Alumeco opfyldelse af juridiske forpligtelser eller rettigheder eller til fastlæggelse af retskrav.

Modtagere

Alumeco anvender eksterne leverandører for at kunne levere bestemte funktionaliteter i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Det gælder for eksempel en leverandør, som udbyder et system, der kan håndtere ansøgninger. Når der er tale om databehandling, har Alumeco indgået databehandleraftaler med leverandørerne.

Vi videregiver oplysninger til myndigheder, hvis vi er forpligtet til det efter lovgivningen.

Sikkerhed

Alumeco opbevarer dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt. Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod, at de hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Alumecos sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at dine personoplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder.

Som udgangspunkt sletter vi dine personoplysninger senest 6 måneder efter, ansættelsesprocessen er afsluttet. Hvis lovgivningen forpligter os til at gemme oplysningerne længere tid eller, hvis formålet med at gemme oplysningerne er fastlæggelse af et retskrav, kan perioden være længere.

Dine rettigheder

Du kan som ansøger få oplyst, hvilke personoplysninger, Alumeco behandler om dig.
Du har også ret til at gøre indsigelse, til at få oplysninger berigtiget og til at anmode om sletning inden for lovgivningens rammer.

Hvis vi har indhentet dit samtykke til en behandling, kan du trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Hvis en behandling er baseret på dit samtykke, vil du have afgivet dette inden behandlingen. Vi gør altid opmærksom på, når du skal afgive et samtykke.

Henvendelser og klager

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller i øvrigt har spørgsmål til Alumecos privatlivspolitik for ansøgere, er du velkommen til at henvende dig til Alumeco på GDPR@alumeco.dk

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet (www.datatilsynet) over Alumecos behandling af dine personoplysninger